Anders Ågren

Stärk den svenska skolan!

I dagens Folkbladet skriver jag om den svenska skolan tillsammans med Moderaternas utbildningspolitiske talesperson Erik Bengtzboe. Bifogas nedan.

 

Moderaterna vill stärka svensk skola

I Sverige ska möjligheter gälla lika för alla. Alla barn ska få sin egen chans att bygga en bra framtid alldeles oavsett bakgrund. Det ska vara den egna viljan och förmågan, och inte antalet böcker i familjens bokhylla, som styr om man kommer in på de tuffaste utbildningarna . Då krävs en skola som tidigt rustar med kunskaper och som öppnar vägar till vidare studier och jobb.

Svensk skola håller hög kvalitet. Sveriges lärare är skickliga och gör sitt yttersta för att alla barn ska nå sin fulla potential. Samtidigt finns det problem. Nästan var femte elev lämnar grundskolan utan behörighet till gymnasiet, många elever hoppar av gymnasiet i förtid, och antalet anmälningar om hot och våld i skolan ökar.

Den socialdemokratiskt ledda regeringen tar inte problemen på allvar och utbildningsminister Gustav Fridolin lyckades inte fixa skolan på 100 dagar. Istället har regeringen börjat nedmontera de kunskapsreformer som Alliansregeringen genomförde. Under mandatperioden har de avskaffat nationella prov, lagt förslag om att stänga välfungerande skolor, och konsekvent sagt nej till Alliansens krav på utökad undervisningstid.

Mellan 2006-2014 genomförde Alliansregeringen ett stort antal reformer för att höja svenska elevers kunskaper. Efter flera år av fallande resultat i den internationella kunskapsmätningen PISA bröts till slut trenden och resultaten har börjat peka uppåt. Men det räcker inte. Vi kan inte vara nöjda med medelmåttiga resultat. Därför har Moderaterna satt ett tydligt mål att Sverige ska vara bland de tio bästa länderna i PISA senast 2025.

Moderaterna förslår därför ett antal reformer för att stärka svensk skola:

  • Utöka undervisningstiden med en timme mer per dag. Utökningen ska först genomföras i lågstadiet och sedan de högre årskurserna och koncentreras till svenska och matematik så att alla lär sig läsa, skriva och räkna.
  • Inför obligatorisk läxhjälp. Kommuner ska vara skyldiga att erbjuda läxhjälp från årskurs 4-9.
  • Lovskola. I årskurs 6-9 ska lovskola i fyra veckor finnas för elever som riskerar att inte komma in på gymnasiet.
  • Rätt till utökad förskola. För barn till föräldrar som är beroende av försörjningsstöd eller är arbetslösa bör rätten till allmän förskola utökas till 30 timmar i veckan.
  • Obligatorisk språkförskola på 15 timmar per vecka för alla barn till nyanlända från tre års ålder.

Löftet att nästa generation ska få det lite bättre än den nuvarande skapar hoppfullhet. Föräldrar och mor- och farföräldrar önskar och vill att deras barn och barnbarn få de bästa förutsättningarna. Barn och ungdomar hoppas och drömmer om vad de vill göra med sin framtid. Detta löfte måste infrias. Social rörlighet får aldrig bytas ut mot social ärftlighet. Det här är viktigt för varje människa, men också för Sverige som land.

 

Erik Bengtzboe (M)

Utbildningspolitisk talesperson

 

Anders Ågren (M)

Kommunalråd, Umeå