Anders Ågren

Moderaterna försvarar valfriheten i Umeå!

Valfriheten är en central del av svensk välfärd. Människor måste själva få välja. Välja förskola, skola, äldreomsorg. Detta är mycket uppskattat – inte minst hos oss i Umeå kommun.

För oss moderater är höga kvalitetskrav det viktiga i välfärden – oavsett om du väljer en kommunal skola eller en friskola. Samma sak i hemtjänsten. Du ska veta att du får en god kvalitet!

Men valfriheten hotas av de rödgröna partierna. 8 av 10 välfärdsföretag riskerar att tvingas stänga – trots goda resultat, nöjd personal, nöjda elever och nöjda omsorgstagare.

En röst på Moderaterna den 9 september är en röst för ett bevarande av valfriheten i vår gemensamma välfärd! Vi står upp för din rätt att välja!