Anders Ågren

Inför ett nationellt tiggeriförbud

I fredagens VK fick jag nedanstående debattartikel publicerad. Läggs som vanligt upp här på bloggen.

Inför ett nationellt tiggeriförbud!

Moderaterna förordar ett nationellt tiggeriförbud. Detta har också ett mycket starkt stöd hos svenska folket. Det har visat sig svårt att hitta sätt att komma tillrätta med tiggeriet i Sverige. Tiggeri är inte ett lämpligt sätt att försörja sig och låser in människor i fattigdom. Det leder även till att människor utnyttjas.

Att tusentals utsatta EU-medborgare har tagit sig till Sverige för att tigga är en misslyckande för både de länder de kommit från och för Sverige. Det rapporteras ständigt om hur pengar för att hjälpa utsatta människor i deras hemländer förvinner i korruption och fastnar i system. Det behövs tydligare ställningstaganden från EU, samtidigt som Sverige i lagstiftningen markerar att man inte ska komma hit och tigga som försörjning.

Enligt en opinionsundersökning från Novus tidigare i år så är 62 procent för ett tiggeriförbud och 20 procent är emot. Det är en ökning från förra året. Allt fler inser att ett förbud är rätt väg att gå. Tiggeriet har blivit en modern form av slavhandel.

Regeringens och EU:s satsningar har inte minskat antalet utsatta EU-medborgare som tigger. Läget börjar bli ohållbart och vi är på väg få en normalisering av att se människor som tigger för sin försörjning i Sverige. Polisens bedömningar är att det finns flera grupperingar som tigger i Sverige och som styrs av kriminella aktörer. Det förekommer multiexploatering där utsatta EU-medborgare vid sidan av tiggeriet utnyttjas för bland annat prostitution. Tiggeri innebär att utsatta människor riskerar att bli mer ännu utsatta och utnyttjade.

Socialdemokraterna motsätter sig ett förbud och menar att det redan finns lagstiftning i de fall där tiggare är utsatta för människohandel samt att ett nytt brott med beteckningen människoexploatering nyligen antagits av riksdagen. Syftet är att kriminalisera ett beteende där man utnyttjar någon annan person, t.ex. för att tigga. Från domstolshåll har man pekat på att förslaget kan leda till samma typ av bevis- och tillämpningsproblem som innebär att människohandelsbrottet används alltför sällan. Det innebär att lagstiftningens genomslag i praktiken sannolikt kommer att bli begränsat. Det är således svårt att komma till bukt med att människor utnyttjas på andra sätt än genom just ett förbud.

Den fria rörligheten inom EU finns för att man ska kunna arbeta, studera och resa enkelt inom unionen. Den skapades inte för att människor ska åka till andra länder och tigga. Länder som Rumänien och Bulgarien behöver vidta kraftfulla åtgärder för att minska den utsatthet som ligger till grund för att deras medborgare söker sig till andra länder för att tigga. Nu är det hög tid för de ansvarsfulla partierna i svensk politik att sluta prata och börja agera. Inför ett nationellt tiggeriförbud.

Anders Ågren

Förbundsordförande

Moderaterna i Västerbotten