Anders Ågren

Sociala medier inför valet

När VK publicerade sin stora valintervju med mig tidigare i juni, så kunde man tydligen (beroende på hur man läste det hela) få uppfattningen att jag såg sociala medier mest som något negativt. I alla fall tolkade statsvetaren  Jessika Wide intervjun på det sättet.

Så är det naturligtvis inte och jag hoppas att de tusentals följare jag har, faktiskt vet att jag har en radikalt annan syn på sociala medier. Men det råder ingen tvekan om att tempot har ökat inom politiken, inte minst via sociala medier där diskussioner och debatter pågår dygnet runt.

Med ny teknologi förändras förutsättningarna och möjligheterna på en rad områden. Så har det varit genom historien, och så kommer det också att fortsätta. Helt uppenbart i en allt högre takt. Detta märks också på möjligheterna att kommunicera.

Det diskuteras mycket om sociala medier kopplat till valrörelsen. Självklart spelar de stor roll och med all sannolikhet mer i kommande än i tidigare valrörelser. Det speglar sig också i hur mycket partierna fokuserar just på att nå ut där. Sociala medier möjliggör en kommunikation som man bara kunde drömma om förr i tiden. Samtidigt har myntet såklart två sidor. Tyvärr. Förekomsten av hot och trakasserier ökar och blir ett allt större problem. Därför hoppas jag att lagstiftningen skärps snabbt, så att det blir lättare att lagföra de ljusskygga individer som ägnar sig åt sådant.

Men vad man än tycker om sociala medier – det finns både plus och minus – så kommer det att vara en betydelsefull arena i den politiska debatten och inte minst under valrörelsen. Folkbladet (bilden nedan) gjorde förra året en sammanställning över politikernas genomslag i Västerbotten på sociala medier. Jag har ganska många som följer mig på sociala medier, men jag hoppas naturligtvis att ännu fler väljer att följa vad jag gör. Såväl på min blogg som på instagram, twitter, snapchat etc.

Så jag upprepar vad jag brukar skriva med jämna mellanrum: följ mig gärna på sociala medier!