Anders Ågren

Ett samlat stödpaket till Sveriges lantbrukare

Den allvarliga torkan har drabbat Sveriges lantbrukare särskilt hårt. Krisen kräver åtgärder här och nu. Därför har Moderaterna idag presenterat ett samlat stödpaket för att hantera den akuta situationen:

• Åtgärder för att säkerställa lantbrukarnas likviditet.

• Tillfälliga regellättnader för att hantera torkan.

• Krisstöd till drabbade lantbrukare.

• Insatser med varaktig effekt för att stärka jordbrukets konkurrenskraft.

Läs mer här: https://moderaterna.se/samlat-krisstodspaket-till-sveriges-lantbrukare-med-anledning-av-torkan