Anders Ågren

Stoppa dråpslaget mot dieselbilar

Hundratusentals svenskar har köpt miljöklassade dieselbilar. Nu kan de tappa sitt andrahandsvärde, om Socialdemokraternas förslag går igenom. Transportstyrelsen räknar med att kostnaden per drabbat hushåll kan bli över 100 000 kr. Förslaget omfattar 1,3 miljoner dieselbilar, och ska träda i kraft om fyra år. Då kan det bli förbjudet att köra dessa bilar i olika miljözoner. Vi moderater tycker att det är orimligt att straffa människor som i god tro köpt miljöklassade dieselbilar. Det finns andra sätt att få bättre luftkvalitet i städerna.

Tyvärr vill kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg och övriga socialdemokrater inte ge ett definitivt och tydligt besked om hur de ser på förbud mot dieselbilar. De säger att det inte finns något beslut om det idag (nej, det vet vi såklart) och om det skulle införas så kan det bli aktuellt först efter färdigställandet av Västra Länken år 2021. I det skriftliga svaret i samband med en fullmäktigedebatt nyligen gick att läsa att det “i dagsläget” inte är aktuellt. Precis. I dagsläget. Det innebär att (S) kan komma med ett annat besked efter valdagen den 9 september.

2017 redovisades de bästa resultaten för luftkvaliteten i Umeå sedan mätningarna påbörjades år 2003. Årsmedelvärdet för kvävedioxid är det lägsta sedan 2003. För 6:e året i rad klarar vi EU-gränsvärdet och miljökvalitetsnormen för årsmedelvärdet. Däremot klarar vi inte de hårdare, svenska reglerna, fullt ut men även här uppvisar vi de bästa resultaten sedan 2003.Även halten av partiklar är de lägsta sedan mätningarna påbörjades.

Umeå kommuns åtgärdsprogram för renare luft ger resultat. Att överväga att införa ett förbud för dieselbilar i centrala Umeå borde vara helt uteslutet! Det kommer också vara uteslutet om vi moderater vinner valet i september.