Anders Ågren

Ökad tillväxt – så att välståndet kan öka

Igår så höll arrangerade Moderaterna ett ekonomisk-politiskt seminarium i Almedalen, som var mycket välbesökt. Däribland av undertecknad. På scenen var bl.a. partiets andre vice ordförande och ekonomisk-politiska talesperson Elisabeth Svantesson. Hon talade på temat ”En ny ekonomisk reformagenda”.

Svantesson redogjorde för akuta problem som måste gå hand i hand med förmågan att genomföra reformer som svarar mot Sveriges långsiktiga utmaningar.

Här går att läsa om de tre huvudområden som presenterades:

1. Sverige ska fungera för alla genom att resurserna till välfärden ökar och integrationen förbättras.

Arbete är grunden för vår gemensamma välfärd – och arbete måste alltid löna sig bättre än bidrag. Men allt för många människor lever idag på bidrag och andra ersättningar, i stället för att jobba. Många nyanlända riskerar att hamna i utanförskap om de inte tar steget in på arbetsmarknaden under sina första år i Sverige. Moderaternas centrala reformer av bidragssystemen, för förbättrad integration och ökade resurser till välfärden, är:

 • Tydliga krav i hela landet för att få försörjningsstöd.
 • Ett bidragstak.
 • Kvalificering till bidrag genom arbete eller permanent, laglig bosättning i Sverige
 • Införa högre krav på godkända språkkunskaper för invandrare som deltar i SFI.

2. Ökad tillväxt – så att välståndet kan öka.

Tillväxt är grunden för nya jobb och en nödvändighet för att öka resurserna till välfärden och statens kärnuppgifter. Ökade resurser till välfärden ska inte finansieras av högre skatter eller sämre kvalitet i välfärden. Sverige har goda förutsättningar för tillväxt, men det finns också i hinder i form av höga marginalskatter, regelkrångel och kompetensbrist. För att långsiktigt främja tillväxt vill Moderaterna:

 • Ge elever mer undervisningstid – för en skola i världsklass.
 • Genomföra en skattereform, som bland annat innebär sänkt skatt på de lägsta inkomsterna och att färre ska betala statlig inkomstskatt.
 • Tillsätta en produktivitetskommission.
 • Förbättra innovationsklimatet.

3. Sverige ska dra nytta av, och leda, förändringar i ekonomin till följd av teknikutveckling och digitalisering.

Kraven på att kunna ställa om ökar på en arbetsmarknad som förändras, och där allt som kan digitaliseras kommer att digitaliseras. När arbetslivet dessutom förlängs ökar även kraven på kompetensutveckling och karriärbyten blir regel snarare än undantag. Trygghet på arbetsmarknaden kommer i hög grad att handla om att få goda möjligheter att lära om och att lära nytt. Därför vill Moderaterna:

 • Förbättra möjligheterna att finansiera studier mitt i livet, bl.a. genom höjt fribelopp och höjd åldersgräns för studiemedel.
 • Införa ett omställningsavdrag så att människor kan få skatteavdrag för egna utbildningskostnader.
 • Införa en skattelättnad för företag som köper utbildning till sina anställda.
 • Ge universitet och högskolor ett omställningsavdrag.
 • Öppna upp universitetens uppdragsutbildning för fler.