Anders Ågren

Moderaterna ser HELA Sverige

Socialdemokraterna och Miljöpartiets facit efter fyra år i regeringsställning:

Höjer bensinskatten och subventionerar elcyklar.
Inför flygskatt.
Säger nej till våra satsningar på vägnätet.
Urholkar äganderätten.
Försummar lag och ordning – en polisbil ska täcka hela Södra Lappland.

 

Moderaterna ser hela Sverige:

 Vi satsar på vägnätet.
 Vi vill genomföra den största satsningen på rättsväsendet på över 20 år.
 Vi gör en kraftig förstärkning av Tullverket, för att stänga gränsen för vapen, narkotika och stöldgods.
 Vi ökar skattenedsättningen på diesel som används i lantbruket.
 Vi vill tillsätta en äganderättsutredning och reformera strandskyddet i grunden.

Vi vill att rättigheter, skyldigheter och möjligheter ska vara lika för alla – oavsett var i landet man bor.