Anders Ågren

Asylsökande som fått avslag måste lämna landet. Ett nej är ett nej.

I dagens VK är det första delen i en artikelserie om asylsökande som fått avslag på sin ansökan i Sverige, men istället för att lämna landet väljer att gå under jorden och vistas olagligt i Sverige.

Detta är ett kraftigt växande problem i Sverige. Och det förekommer alltså även i Umeå, vilket inte är konstigt.

Sverige saknar idag kontroll över hur många som vistas illegalt i landet, men uppgifter pekar på att det kan handla om upp till 50 000 personer. Antalet asylsökande som stannar kvar, trots att de fått avslag, väntas dessutom öka kraftigt de kommande åren. Det rör sig om över 40 000 personer på fyra år.

Personer som alltså har fått en individuell och rättssäker prövning, med möjligheten att överklagabeslutet upp till två instanser. Men när de trots detta inte accepterar utvisningsbeslutet, utan istället väljer att vistas illegalt i vårt land.

Från Moderaterna har vi uppmärksammat detta, och lagt förslag på hur vi ska kunna förhindra att skuggsamhället fortsätter att växa. Dels måste vi ha en ökad kontroll och verkställighet, samt svagare drivkrafter att stanna och leva illegalt i Sverige.

Vi måste öka antalet utvisningar. Migrationsverket, Polisen och Kriminalvården ska ges i uppdrag att tydligt öka antalet verkställda beslut om utvisning. Inre utlänningskontroller är ett viktigt verktyg för att hitta de personer som vistas här illegalt, och som ska utvisas ur landet. Antalet inre utlänningskontroller måste öka och vi avsätter särskilda resurser för detta. Preskriptionstiden för asylärenden bör förlängas från fyra år till tio, så att man inte kan gå under jorden i några år och sedan söka asyl på nytt.

För att svensk migrationspolitik inte ska haverera, så måste det vara ordning och reda. Besluten om asyl eller ej måste respekteras. Ett ja är ett ja och ett nej är ett nej. Det är också helt avgörande för att återupprätta förtroendet för en rättssäker och hållbar svensk migrationspolitik.

Det är också bl.a. av denna anledning som Umeå kommun har förklarat sig stå redo om staten väljer att etablera ett flyktingförvar i norra Sverige. Detta saknas idag i Norrland, men behövs.

Sverige måste nämligen öka antalet s.k. förvarsplatser för personer som ska utvisas. Detta har uppmärksammats även av EU-kommissionen, som menar att Sverige annars riskerar att bryta mot våra åtaganden att verkställa utvisningar. Migrationsverkets nuvarande förvarsanläggningar har varit fullbelagda, och gränspolisen har uppgett att man tvingats släppa frihetsberövade personer pga att det varit fullt på förvaren.

Migrationsverket skickade för några månader ut en intressefrågan om att anlägga ett flyktingförvar i norra Sverige. Umeå kommun har meddelat att vi är intresserade av detta. Hans Lindberg (S) och jag har därefter även skickat en särskild skrivelse till Migrationsverket, där vi utvecklar fördelarna med att förlägga ett nytt förvar till just Umeå. Det finns som sagt ett behov av ett sådant för att kunna fullfölja utvisningar även i norr.

Asylsökande som fått avslag måste lämna landet. Ett nej är ett nej.