Anders Ågren

Avslöjande ord från Hans Lindberg (S) om kommunalskatten!

(från vk.se)

Vid budgetdebatten tidigare idag, så lyckades Hans Lindberg (S) verkligen formulera sig klart och tydligt apropå kommunalskatten – och dess negativa effekter mot dem med låga inkomster.

Han menade att det inte var solidariskt att höja kommunalskatten i Umeå (som Vänsterpartiet föreslog), eftersom det drabbade låginkomsttagarna mest. Det var alltså inte solidariskt med höjd skatt.

Precis! Trots det så styr Hans Lindberg och Socialdemokraterna med en UNIKT hög kommunalskatt i Umeå. Högsta kommunalskatten av de 20 största kommunerna i landet, varav 13 kommuner t.o.m. är S-styrda.

Så det mest solidariska vore ju därmed att faktiskt sänka kommunalskatten i Umeå. För det gynnar framförallt dem med låga inkomster, med små marginaler. Precis som Alliansen föreslagit.

Vi vill sänka skatten. För att det är RÄTT och RÄTTVIST!