Anders Ågren

Moderaterna i Umeå tar kvinnors oro på allvar!

Folkbladet hade förra tisdagen en artikel om en ny våg av kvinnoöverfall som skett i Umeå på senare tid.

Det här är på allvar. Sexualbrotten i Umeå har ökat kraftigt de senaste åren. Vapenbrotten har ökat kraftigt. Narkotikabrottsligheten ligger på en konstant hög nivå. Brottsförebyggande rådet har konstaterat en oroande utveckling i Umeå, med bl.a. våldsbrottslighet, utpressning och knarkhandel. Tendenser till ”social oro” har observerats i de nordöstra bostadsområdena i staden. Därför genomförs också – i politisk enighet – satsningen på förebyggande arbete i dessa områden tillsammans med polisen i det som kallas ”Umeå växer – tryggt och säkert”.

För otryggheten bland våra invånare ökar. Var tredje kvinna är rädd för att gå ut själv på kvällen. 4 av 10 tjejer i Umeå, i åldern 13-18 år är rädda för att bli misshandlade eller våldtagna när de går hem på kvällarna.

I Nationella Trygghetsundersökningen 2017, finns det också undersökt på mer lokal nivå. NTU Umeå 2017. Undersökningen ska ge en bild av utsattheten för brott i befolkningen, samt befolkningens upplevelse av trygghet och av rättsväsendet. UmeåBrå fick en genomgång av detta förra veckan.

Resultatet visar att oron bland kvinnor för att bli utsatt för sexuella angrepp eller våldtäkt är betydligt större i Umeåregionen (21 %), än om man jämför med övriga jämförbara städer.

I Umeåregionen har 11.1 % av kvinnorna uppgett att de blivit utsatta för sexualbrott 2016, vilket är en ganska hög siffra jämfört med kvinnor i övriga städer.

Resultatet visar även att det är betydligt fler kvinnor som uppgett att de blivit utsatta för hot i Umeåregionen än män (7.3 %) och att det är en relativt hög siffra för kvinnor om man jämför med Luleå-Boden, Medelpad och Linköping.

Vi moderater tar kvinnornas oro på allvar! Det är viktigt att Umeå är en trygg kommun att leva i under dygnets alla timmar. Kvinnor ska kunna gå hem om natten utan att behöva känna oro.

Moderaterna i Umeå har en politik för detta, både lokalt och nationellt. Tryggheten ska öka – brottsligheten ska minska!