Anders Ågren

Ja precis, Moderaterna och Alliansen fick rätt!

I dagens VK skriver Lennart Holmlund (S) om framgången med att avyttra delar av AB Bostadens hyresrättsbestånd, som beslutades förra året.

Ja, visst var det en framgång! Det skulle ha gjorts betydligt tidigare, men så sent som i förra valrörelsen 2014 stod ju socialdemokraterna och påstod motsatsen beträffande konsekvenserna av att sälja delar av beståendet. Positivt att sakliga överväganden och fakta fick (S) att ändra uppfattning!

Bostadsbristen i Umeå fortsätter ju att vara ett problem. Även Umeå kommun måste via AB Bostaden försöka öka takten på byggandet av nya bostäder. Precis som vi konstaterade vid debatten i fullmäktige i juni 2017– en avyttring av delar av beståndet kommer att ge AB Bostaden möjlighet att fortsätta utveckla Umeå. Man kommer att kunna öka renoveringsinsatserna. Det möjliggör också ökad nyproduktion.

Beslutet var en historisk milstolpe i Umeås lokalpolitik. Vi välkomnar det. Vi välkomnar att Socialdemokraterna landade i samma slutsatser som oss från de fyra Allianspartierna. Vi har ju drivit den här frågan under många år. I många valrörelser.

Det här en naturlig strategi för att både kunna öka nyproduktionen, och samtidigt öka underhållsinsatserna. I resten av Sverige är det här inte någon ideologisk särskiljande fråga. Det är lika vanligt i S-styrda kommuner som i borgerligt styrda kommuner.

Detta är ett mycket positivt beslut för Umeå! Vi fick in en ny bostadsfastighetsaktör till Umeå – Heimstaden – som investerade över en miljard kr i vår kommun.

Det öppnar också upp för att ytterligare investeringskapital ska komma till Umeå. Det är en långsiktigt viktig signal! Vi ska fortsätta på den inslagna vägen.