Anders Ågren

Regeringen har höjt skatterna med 60 miljarder kr.

Flit och ansträngning ska belönas. Sänk skatterna!

Regeringen har höjt skatterna med 60 miljarder kronor. Trots det har vi färre poliser och vårdköerna har fördubblats. Socialdemokraterna har misskött välfärden.

Vi moderater kommer att:
sänka skatten för dem som arbetar.
sänka skatten för pensionärer.
minska bidragskostnaderna.
stärka kommunernas och landstingens ekonomi och upprätthålla kvaliteten i välfärden.
genomföra den största satsningen på rättsväsendet på 20 år och vi tillför betydande resurser till försvaret.