Anders Ågren

En enad Allians i Umeå för både stad och landsbygd!

Alliansen jobbar för hela Umeå. Såväl stad som landsbygd. Med vår politik är det självklart att tillväxten måste komma hela kommunen till del. De rödgröna partierna i Umeå verkar ta tillväxt och framgång för given. Men konkurrensen mellan kommuner om etableringar, företag och jobb pågår dygnet runt, månad efter månad. För oss står fler jobb, fler bostäder och en utbildning i toppklass i centrum. Men all politik måste utgå från ett ansvarstagande. Ansvar för kommunens ekonomi och ansvar för en god välfärd. Den pågående flyktingkrisen ställer därtill vårt land och vår kommun inför oerhörda utmaningar.

Att människor jobbar och betalar skatt är grunden för allt annat. Om fler människor arbetar och betalar skatt, så stärker det våra förutsättningar att trygga en god kommunal verksamhet. Det finns ett uppenbart problem om partierna inte ägnar en tanke åt hur jobben ska kunna bli fler, hur fler företag ska kunna startas och hur fler företag ska kunna etablera sig i Umeå.

Umeå är den enda kommunen i norra Sverige som lyckats upprätthålla tillväxt sedan 1800-talet. Med drygt 125 000 invånare är Umeå den största kommunen i norr, men vi måste samtidigt komma ihåg att i ett europeiskt perspektiv är Umeå fortfarande en tämligen liten stad

En förutsättning för att säkerställa framväxt av nya jobb och en investeringsvilja är ordning och reda i den kommunala ekonomin. För oss är en stark ekonomi i balans grunden i den ekonomiska politiken. Detta är viktigt för att säkerställa åtaganden i viktiga investeringar och framtida pensioner.

Med en stark borgerlighet är möjligheterna för Umeå att utvecklas positivt så mycket större – ett Umeå med en politik som värdesätter valfrihet, tillväxt och företagande. För detta krävs också ett nytt ledarskap i kommunen.

Tänk på det när du lägger din röst den 9 september!