Anders Ågren

Högtidlig invigning av minnessten för Umeås veteraner

Anders Ågrens foto.

Idag var det invigning av Minnesstenen för Umeås veteraner, som har placerats i Döbelns park. En perfekt dag, med tanke på att det är Veterandagen och dessutom den första gången som dagen dessutom är allmän flaggdag i Sverige!

Ceremonin innehöll tal och kransnedläggning med representanter från Försvarsmakten, Umeå kommun, Fredsbaskrarna, Kongo veteraner och finska krigsveteraner.

Sverige har en lång tradition av att delta i internationella – militära eller civila – humanitära operationer runt om i vår värld. I olika oroshärdar har Sveriges genom åren ca 100 000 veteraner ofta varit skillnaden mellan liv och död, ibland med deras egna liv som insats. Samtidigt har vi som nation varit dåliga på att uppmärksamma de kvinnor och män som deltagit i olika insatser. Till exempel var det först 2011 som Veterandagen – den 29 maj – fick officiell status. Och i år första gången som dagen är allmän flaggdag.

En minnessten – som nu ska har uppförts i Döbelns park – innebär att veteranernas insatser uppmärksammas och synliggörs för den bredare allmänheten. Som Fredsbaskrarna konstaterade i sin skrivelse – ”Umeå har bidragit med många soldater, poliser, räddningstjänst, sjukvård samt valövervakare, hjälporganisationer som varit utomlands på olika uppdrag.”

Det är mycket välkommet att Umeå kommun nu uppfört denna minnessten i Döbelns park!