Anders Ågren

Det digitala hatet

Hat och kränkningar på nätet blir som bekant allt vanligare, även mot förtroendevalda. Så illa att det på många sätt kan ses som ett hot mot demokratin. Trakasserier, kränkningar och hat förekommer i allt större utsträckning.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), där jag själv sitter i styrelsen, har gett Totalförsvarets Forskningsinstitut i uppdrag att göra en analys av hat och hot på nätet mot förtroendevalda. Det visar sig att var femte kommentar om lokala förtroendevalda innehöll hat, hot och kränkningar: “De kränkande kommenterarna består av direkta personangrepp och handlar sällan om den politiska sakfrågan. Hat förekommer betydligt oftare än direkta hot.” Det är alltså ett av resultaten i FOI:s studie om hur kommunstyrelseordföranden omnämns i digitala miljöer. En annan slutsats är att kvinnliga politiker är utsatta i högre grad än manliga.

Allt detta är naturligtvis hela oacceptabelt. Vi måste på olika sätt intensifiera arbetet med att bekämpa kriminalitet, inklusive denna form av trakasserier och kränkningar.