Anders Ågren

Ja, och vi har haft samma uppfattning sedan 2013

Igår blev det en riksnyhet att Moderaterna i Umeå ville lägga ned kommunala Kvinnohistoriskt museum som invigdes år 2014. Detta i samband med att de sände en radiointervju med mig i Kulturnytt P1. Klippet ovan är från Omni.se

Men i sak är det ju ingen nyhet, vilket jag hoppas att umeåborna känner till. Vi har haft samma linje sedan 2013.

Som vi tidigare konstaterat finns det inget ekonomiskt utrymme för ett kvinnohistoriskt museum och därför stryks detta i budgeten om vi får bestämma. Befintliga lokaler bör hyras ut till någon extern aktör som kan passa in och ha ett intresse av det perfekta läget i Väven. Detta sparar omkring 12 mkr årligen, då vi därmed även slipper hyreskostnaden för lokalerna. Det som bedöms som bevarandevärt kan med fördel överföras till Västerbottens Museum, där Umeå kommun är huvudägare.

Så ligger det till.