Anders Ågren

2400 moderater samlade i Göteborg!

Idag har moderata Sverigemötet dragit igång på allvar i Göteborg, även om vi hade ett antal aktiviteter redan igår. Nu på förmiddagen så har vi lyssnat bl.a. till partisekreterare Gunnar Strömmer som talade lite om upplägget inför valrörelsen. Över 2400 moderater på kommun, region och riksnivå är samlade för att under dessa dagar diskutera och gå igenom de viktigaste områdena inför valet den 9 september.  

Strömmers tal fokuserade delvis på värderingar, ett vuxet samtal och hoppfullhet som viktiga komponenter vilka  Moderaterna vill lyfta som grundanslag inför höstens val. Han presenterade även temat för den moderata valkampanjen. Rättigheter, skyldigheter, möjligheter – lika för alla.

Anders Ågrens foto.

Jag har ju varit aktiv inom Moderaterna (via MUF och Studentförbund) sedan 1987, så dessa sammankomster är ju ett tillfälle då man också hinner träffa många vänner man lärt känna genom åren. En moderatpolitiker som ofta har besökt oss i Umeå och Västerbotten är EU-parlamentariker Anna Maria Corazza Bildt. Igår passade jag på att hälsa henne särskilt välkommen lite längre fram i maj – hon kommer nämligen upp till oss i Umeå 31/5 och det är något som många ser fram emot. Mycket trevligt!

Nu dags för lunch och sedan fortsätter seminarierna under eftermiddagen. Vi hörs!