Anders Ågren

Valtemperaturen och tempot ökar i Umeå!

Moderaterna Umeås foto.

Igår kväll var det fullsatt på Hundra när partierna i Umeå drabbade samman i en debatt som arrangerades av VK. Upplägget var så att det var fem politiska områden som debatterades, och varje partiföreträdare fick delta i två områden som VK på förhand hade fördelat mellan partierna. Jag deltog därför i debatterna kring Skola/förskola och Trygghet/social oro.

Hur det gick i debatten överlåter jag till andra att bedöma, men jag är nöjd för egen del. Det är positivt att intresset ökar på bred front inför valdagen den 9 september.

Jag lyfte för Moderaternas räkning fram några punkter under kvällen:
– Bygg vidare på Umeå som tillväxtkommun. En tillväxt som måste komma både stad och landsbygd till del.
– Öka tryggheten och minska brottsligheten!
– Sänk kommunalskatten och gör det mer lönsamt att arbeta!
– Försvara valfriheten inom välfärden!
– Fördubbla bostadsbyggandet!

En del av debatten går att se i efterhand på:
https://www.vk.se/2342455/folj-vks-stora-valdebatt

Nu blir det att snabbpacka väskan – ska resa till Göteborg och Moderaternas Sverigemöte där vi mobiliserar inför valet.

På återhörande!