Anders Ågren

Fler poliser i Västerbotten!

I veckans nummer av Umeå Tidning skriver jag och riksdagsledamot Edward Riedl om behovet av fler poliser, som kan ta krafttag mot brottsligheten. Bifogas nedan.

 

Moderaterna föreslår fler och bättre betalda poliser

Sedan Stefan Löfven (S) blev statsminister har det blivit färre poliser samtidigt som problemen med brottsligheten har ökat. En allt grövre gängrelaterad brottslighet sprider ut sig i Sverige och kommer att få fäste även i Västerbotten om vi inte gör allt vi kan för att stoppa det från att hända. Brottsutvecklingen går mycket snabbt åt fel håll och inte minst när det gäller sexualbrotten. Vi moderater föreslår nu historiskt stora satsningar på polisen för att stoppa brottsligheten.

Fler poliser än någonsin lämnar polisyrket innan pension samtidigt som alldeles för få kvalificerade söker polisutbildningen. Det handlar ytterst om missnöje med alltför låga löner i relation till det arbete man gör. Det finns inga genvägar runt det utan vi moderater föreslår kraftigt höjda polislöner. I ett första steg riktar vi pengar som räcker till att höja samtliga polisers löner med 3000 kronor i månaden utöver ordinarie löneavtal. Då kommer färre poliser lämna yrket, fler poliser kommer att söka sig tillbaka samtidigt som fler behöriga kommer att söka polisutbildningen. Det är dags att gå från ord till handling om vi vill ha fler poliser i Sverige.

På polisutbildningen i Umeå står idag mer än hälften av platserna tomma. Även på utbildningsorterna i södra Sverige är många utbildningsplatser tomma. Högre polislöner kommer att vara en del i att få fler att söka polisutbildningen. Vi moderater föreslår dessutom att CSN-lånen för poliser som nu söker skrivs av helt för de som efter utbildningen jobbar som polis under fem år. En betald polisutbildning kommer att få ännu fler att söka.

Situationen inom polisen är idag ansträngd. Utredningsresultaten försämras inom allvarliga brottskategorier och på grund av det ökade trycket på polisens utredningsresurser tvingas man prioritera bland anmälningar om grova brott. Enligt polisens egna beräkningar saknas med nuvarande finansiering hela 2,5 miljarder kronor 2021 för att nå 10 000 fler polisanställda till och med år 2024. Resultatet av regeringens fortsatta underfinansiering är att polisen idag har svårt att klara sitt uppdrag.

För Västerbotten innebär vår satsning 270 fler polisanställda till 2021. Med Moderaternas politik kommer antalet studenter vid polisutbildningen i Umeå mer än fördubblas jämfört med idag. Medan de rödgröna väljer att nedprioritera polisen och polisutbildningen i Umeå för satsningar i södra Sverige tillför Moderaterna de resurser länet behöver.

Människor måste kunna lita på att polisen finns där när man behöver den. Polisen måste ha resurserna för att faktiskt kunna komma när man ringer och utreda de brott som anmäls. Att då som regeringen underfinansiera polisen håller inte. Vi moderater gör därför den största satsningen på polisen på 20 år och satsar 5,6 miljarder kronor för att öka antalet poliser och stärka polisyrkets attraktivitet.

 

Edward Riedl, Riksdagsledamot (M)

Anders Ågren, Kommunalråd (M)