Anders Ågren

Största satsningen på Polisen på 20 år

Det spelar roll hur du röstar i valet den 9 september. Sverige är ett fantastiskt land, men det finns också problem. Ekonomin i samhället går bra, men samhället mår inte lika bra. Samma sak här hemma i Umeå. Umeå är en fantastisk kommun att leva och verka i, men även här finns det problem. Vi tar problemen på allvar.

Just nu pågår Moderaternas vårkampanj. Runt om i landet genomförs vi kampanjer för att visa hur vi moderater vill lösa problemen som vi ser. Det handlar om fyra områden som vi särskilt fokuserar på: integrationen, att det ska löna sig att arbeta, tillgängligheten i sjukvården, kunskapsresultateten i skolan samt lag och ordning.

Lag och ordning är ju ett område som debatterats mycket även här i Umeå på sista tiden. Antalet anmälda brott ökar, och vi har sett oroväckande tendenser till social oro i vissa områden. Detta ska med kraft bekämpas.

Moderaterna är partiet för lag och ordning. På riksplanet föreslår vi nu den största satsningen på Polisen på 20 år.

Lag och ordning

I Sverige finns idag allvarliga problem med brottslighet och otrygghet. Trygghetsmätningar visar också att allt fler upplever den här otryggheten. Till exempel är var tredje kvinna otrygg under kvällarna utomhus i sitt eget bostadsområde.

Moderaterna är partiet för lag och ordning. Vår uppgift är att säkra tryggheten med fler poliser och skärpta straff. Samhället ska stå på brottsoffrets sida. Den som har blivit utsatt för brott och ringer polisen ska tas på allvar, inte mötas av att utredningen läggs ned direkt. Det ska finnas stöd att tillgå och rättvisa ska skipas.

De kriminella gängen ska stoppas, brotten som drabbar vanligt folk ska bli färre och poliserna ska bli fler. Sverige ska ha minst 10 000 fler polisanställda senast år 2025. De förtjänar högre lön och starkare skydd mot angrepp. För att bekämpa brott och otrygghet i hela landet, se till att fler brott klaras upp och för att bättre ta kontroll över särskilt utsatta områden bör möjligheterna till kamerabevakning förstärkas. Vi föreslår därför att polisen ska kunna bedriva kameraövervakning på brottsutsatta och strategiskt viktiga platser utan tillståndsplikt.

Våra förslag:

  • Antalet poliser i Sverige ska närma sig nivåerna i andra europeiska länder och Sverige ska ha minst 25 000 poliser senast år 2025. Därutöver lika många fler civilanställda under samma period. Det innebär 10 000 fler anställda inom svensk polis till 2025.
  • Polisernas löner ska höjas med i genomsnitt 3 000 kronor per månad.
  • Straffen ska skärpas för bland annat bostadsinbrott, vapenbrott, sexualbrott och för attacker mot blåljuspersonal.
  • Öka möjligheterna till kamerabevakning och att polisen bland annat ska kunna bedriva kamerabevakning på brottsutsatta platser och strategiskt viktiga platser utan tillståndsplikt.

Till dessa nationella satsningar kommer också de förslag vi driver på lokal nivå. Allt hänger ihop. Tryggheten ska öka – brottsligheten ska minska.