Anders Ågren

Förbud mot prov och läxor?!?

Anders Ågrens foto.

SVT rapporterar om en högstadieskola i Boden, där man nu har infört förbud mot läxor och prov. Detta för att minska stressen i skolan. Avsikten är att införa ett permanent förbud år 2019.

I mina ögon är detta fullständigt vansinnigt. En felriktad omtanke, där man minskar kraven/förväntningarna och tror att detta på något sätt kommer att gynna eleverna i framtiden.

Uppvärdera istället läraryrket, sätt tidigare betyg, kunskap i centrum, ordning och reda i klassrummen – med det kommer man långt!

Flumskolan tar sig hela tiden nya uttryck. Vad blir nästa innovativa steg? Förbud för elever att anstränga sig, plugga och läsa böcker?‬

Positivt – för elever och föräldrar – att det finns ett fritt skolval. Då kan man ju välja om man föredrar en skola där det ställs krav, eller en skola där man försöker undanröja sådana.