Anders Ågren

Samtal med företrädare för hemtjänstföretag i Umeå

Anders Ågrens foto.

Allianspartierna i Umeå var idag på besök hos Svenskt Näringsliv på förmiddagen. Där träffade vi företrädare för hemtjänstföretag verksamma i vår kommun. Mycket bra diskussioner kring deras förutsättningar, villkor och valfrihet för våra kommuninvånare.

Våra fyra Allianspartier står upp för umeåbornas rätt till valfrihet, liksom den viktiga möjligheten för hemtjänstpersonalen att kunna välja mellan olika arbetsgivare. Valfriheten är ju numera en central del av svensk välfärd. Valfriheten är också uppskattad av svenska folket. Sex av tio tycker att det är viktigare att kunna välja mellan privata och offentliga alternativ i välfärden, än att förbjuda vinstutdelning. 3 av 4 föräldrar och elever anser det vara positivt att kunna välja skola. 90 procent anser att valfrihet inom äldreboende är viktigt. 83 procent anser att valfrihet inom hemtjänst är viktigt.

I Umeå är 17 procent av alla platser i förskolan, 15 procent inom grundskolan och 24 procent inom gymnasiet drivna av privata aktörer. Inom hemtjänsten (äldre 65+) utförs 45 procent av privata utförare. 12 procent av LSS/SFB-insatserna utförs av privata företag. De som valt dessa alternativ är nöjda för att de får kvalitet, inte för att det skulle vara tal om några övervinster i välfärden.

Moderaterna och övriga Allianspartier står upp för umeåbornas rätt till valfrihet.