Anders Ågren

Sociala medier inför valet den 9 september

Sociala medier inför valrörelsen i Västerbotten. Om detta skriver VK idag. Artiklarna var utlagda redan igår kväll på vk.se.(plusartikel).

Jag är intervjuad i egenskapen av länsordförande för Moderaterna i Västerbotten. Självklart kommer vi moderater, liksom sannolikt de flesta andra partier, att lägga mer tonvikt vid sociala medier i denna valrörelse. Det blir t.ex. mer annonsering på Facebook, och mindre i de traditionella papperstidningarna. Vi uppmanar alla våra föreningar och kandidater att vara aktiva på sociala medier. Syns man inte så finns man inte – så enkelt är det. Nedan ett urklipp från artikeln på vk.se (och som framgår. Fotograf: Per Landfors):

Samtidigt är sociala medier bara ett komplement till allt annat. Vår största insats i valrörelsen blir dörrknackningskampanjen, liksom i valrörelsen 2014. Likaså kommer de traditionella valstugorna att finnas kvar (i de kommuner där man väljer att ha det så), sedvanliga kampanjer med materialutdelning, affischering och dylikt.

Med ny teknologi förändras förutsättningarna och möjligheterna på en rad områden. Så har det varit genom historien, och så kommer det också att fortsätta. Helt uppenbart i en allt högre takt. Detta märks också på möjligheterna att kommunicera.

Självklart kommer sociala medier att spela roll och betydligt mer i kommande än i tidigare valrörelser. Sociala medier möjliggör en kommunikation som man bara kunde drömma om förr i tiden. Samtidigt har myntet såklart två sidor. Tyvärr. Förekomsten av hot och trakasserier ökar och blir ett allt större problem. Därför hoppas jag att lagstiftningen skärps snabbt, så att det blir lättare att lagföra de ljusskygga individer som ägnar sig åt sådant.

Men vad man än tycker om sociala medier – det finns både plus och minus – så kommer det att vara en betydelsefull arena i den politiska debatten och inte minst under valrörelsen. Och vi moderater kommer vara där!