Anders Ågren

SM-veckan sommar år 2022

Umeå kommun har lämnat in en ansökan om att få arrangera SM-veckan sommar år 2022. Från Moderaterna ser vi mycket positivt på detta och det sammanfaller också lägligt nog med högtidlighållande av Umeå 400 år. Beslutet att ansöka om SM-veckan är förankrat inom föreningslivet och överläggningar har förts med Västerbottens Idrottsförbund/SISU Idrottsutbildarna och med representanter från de två nyckelidrotterna friidrott, IFK Umeå, och simning, Umeå Simsällskap. Samtliga är mycket positiva.

Under april kommer besked om vilka kommuner som gått vidare i den första gallringen, och under vecka 27 kommer sedan besked om vilken som blir värdstad för SM-veckan 2022. Värdstad utses av Riksidrottsförbundet och Sveriges Television.

I år – 2018 – är det exempelvis två städer som delar på värdskapet: Helsingborg och Landskrona. Om jag kommer ihåg rätt så var det 54 olika idrotter som var aktuella för årets sommarvecka.

Simning och friidrott är två av de tunga inslagen, men det finns verkligen en stor bredd som svensk idrott kan uppvisa. Idrott och stimulans för folkhälsan utgör viktiga inslag i en modern och växande kommun. Fysiska aktiviteter som till exempel idrott är viktiga, inte minst för barn och unga.

I Umeå har vi varit tämligen politiskt överens över blockgränserna om vikten av att satsa på idrotten. Såväl bredd som spets. Vi moderater har i det sammanhanget sett det strategiskt viktigt att aktivt verka för att fler nationella tävlingar kan genomföras i Umeå. SM-arrangemang inom olika områden är av hög prioritet, och bidrar till att marknadsföra Umeå på ett positivt sätt. Genom att arrangera SM-veckan stärker och lyfter vi också på ett betydelsefullt sätt fram kommunens föreningar, som betyder oerhört mycket i sammanhanget. På samma sätt spelar det naturligtvis stor roll för besöksnäringen.

Så därför hoppas vi verkligen att beslutet om värdstad för SM-veckan sommar 2022 går Umeås väg!