Anders Ågren

Utan bilen stannar Sverige!

Utan bilen stannar Sverige. Vi behöver ett väl utbyggt vägnät, som dessutom underhålls så att det kan fylla sin funktion för såväl privatbilister som företag. Detta gäller inte minst hos oss i norra Sverige. Vi behöver bra och säkra vägar så att människor kan ta sig till jobbet, oavsett var i landet man bor.

Men vi har länge noterat att våra vägar blir sämre och att pengarna inte räcker till för underhåll och snöröjning. Det duger inte. Därför lovar Moderaterna en satsning på bättre vägar i hela Sverige:

  • Moderaterna satsar ytterligare 500 miljoner kronor per år på väginvesteringar.
  • Det innebär en kraftfull investering på Sveriges vägar som under en längre tid har varit underinvesterade.
  • Investeringen innebär tex underhåll av vägar och broar men även vintervägunderhåll under årets kallare månader.

Utan bilen stannar Sverige. Låt inte Miljöpartiet och deras allierade inom Socialdemokraterna och Vänsterpartiet rasera vårt vägnät ytterligare. Tänk på att din röst spelar roll den 9 september!