Anders Ågren

Anmälda brott ökar kraftigt i Umeå

vk.se finns idag en artikel om att antalet anmälda brott ökar tydligt i Umeå. En liknande artikel finns på folkbladet.nu. Jämförelsen är gjord mellan år 2016 och 2017 (Se figuren nedan).

Det är en mycket beklaglig utveckling, men bra att fakta så sakteliga kommer fram. På den senaste tiden har ju annars många politiker och partier på vänsterkanten gjort sitt bästa för att inte låtsas om den utveckling vi kunnat se beträffande brottslighet i Umeå.

Vi moderater blundar däremot inte för problemen, utan tar dem på allvar och föreslår åtgärder för att öka tryggheten och minska brottsligheten i Umeå. Det är inte svartmålning, utan bara konstaterande av fakta. Till skillnad från de rödgröna partierna har vi moderater en tydlig politik för att bekämpa kriminaliteten och öka tryggheten för umeåborna.