Anders Ågren

Grattis, Pasi Huikuri!

I  helgen har Moderata Studenter på riksplanet haft sitt årsmöte. Pasi Huikuri, vår politiske sekreterare som är anställd för den moderata kommunfullmäktigegruppen i Umeå sedan ett år tillbaka, invaldes som ny ledamot i riksstyrelsen. Han har en bakgrund och ett engagemang i såväl MUF som Moderata Studenter.

Ett stort grattis från Moderaterna i Umeå!