Anders Ågren

Trygghetsfrågorna högaktuella i Umeå

Igår hölls presskonferens i Umeå med polisen och Umeå kommun. VK, Folkbladet och SVT har rapporterat om det.

Bakgrunden är den ökande problematik med kriminalitet i vissa ungdomsgrupper lokalt – ofta är det löst sammansatta nätverk som sysslar med våld, utpressning och narkotika. Nytt är den attityd som visas av ungdomarna, en form av ”förortsromantisering” där man tar avstånd från de vuxna. Mot detta måste vidtas åtgärder omgående, och därför har nu kommunen och polisen startat ett treårigt projekt, som inte minst fokuserar på olika förebyggande åtgärder.

Frågan har också varit uppe i kommunfullmäktige för diskussion. Jag lyfte ärendet i interpellationer både i november och nu i januari. Utvecklingen med områden som uppvisar tecken på ”social oro” – även om det inte gått så långt – måste vändas. Sedan tidigare vet vi dessutom att många, inte minst unga tjejer och kvinnor, är rädda för att bli misshandlade eller våldtagna när de går hem på kvällen. Generellt ser vi också en ökande oro i samhället för att bli utsatt för våld. Detta kan vi aldrig acceptera. Därför är det positivt att ett enigt arbetsutskott i kommunstyrelsen ställde sig bakom projektet.

Umeå kommun har hittills haft förhållandevis låg kriminalitet, om vi jämför med liknande städer. Därför är det så viktigt att vara ute direkt med insatser då vi ser oroväckande tendenser i vissa områden, med alltifrån bilbränder, knarkförsäljning, våldsbrottslighet kopplad till narkotikaförsäljning etc.

Tyvärr är Socialdemokraterna i Umeå fortfarande negativa till kameraövervakning. I Umeå har vi moderater drivit frågan om ökad kameraövervakning på särskilt brottsutsatta platser. Kameraövervakning är motiverad utifrån både en trygghetsapsekt och en möjlighet att motverka brottslighet. I diskussionen om hur vi ska motverka situationen i de oroliga områdena i Umeå, så lyftes från tjänstemannasidan på UmeBrå att även kameraövervakning var en av flera tänkbara åtgärder.

Men efter senaste fullmäktigedebatten, så var det tydligt att (S) fortsätter sitt motstånd mot kameraövervakning. Jag beklagar det. För det behövs: även i Umeå behövs som sagt fler poliser och ökad kameraövervakning.