Anders Ågren

En god dialog viktig för ett bra företagsklimat

Anders Ågrens foto.

Ett nytt företagsråd bildas i Umeå, med syfte att ge närmare dialog mellan företagare och beslutsfattare.

VK:s Affärsliv 24 rapporterade om det tidigare i veckan. Detta är mycket bra! En god dialog mellan politik och näringsliv är en viktig del i ett bättre företagsklimat. Ingenting är så bra att det inte kan göras bättre!