Anders Ågren

Renare luft i centrala Umeå!

Luften i centrala Umeå blir steg för steg renare. 2017 uppvisade de bästa mätresultaten för luftkvalitén sedan mätningarna påbörjades år 2003. Det är mycket positiva nyheter, även om mycket arbete kvarstår. Igår presenterades mätningarna för år 2017, som genomförts vid…

Business Arena Umeå 2018

Idag är det dags för evenemanget Business Arena Umeå (ja, det startade förvisso redan igår kväll med en välkomstträff). Mycket glädjande att detta stora och viktiga evenemang för fjärde gången arrangeras i Umeå! Business Arena är norra Europas ledande mötesplats…

Kraftsamling i Umeå

  Den gångna helgen samlades företrädare för de fyra Norrlandsdistrikten i Moderata Ungdomsförbundet – Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland – i Umeå för att genomföra sina respektive stämmor. Över 100 MUF:are var på plats som ombud. Det var sedvanliga debatter…