Anders Ågren

Antisemitism lika avskyvärt – oavsett avsändare!

Den sista tiden har antisemitismen fått starkt genomslag i Sverige. På offentliga möten i Malmö skanderas att judar ska dödas, att intifada (!) är utlyst från Malmö. Brandbomber kastas mot synagogan i Göteborg. Situationen i vårt land har hamnat på löpsedlar världen över.

Ofta går det att koppla antisemitismen och angreppen mot judar i Sverige till islamister och det finns uppenbara kopplingar till Mellanöstern. Lika tydlig som vi är i avståndstagandet mot nazism i Sverige – lika tydlig måste vi vara mot den antisemitism som kommer från islamisterna. Hatet mot judarna är uppenbart, och framförs helt öppet. Hets mot folkgrupp.

Rättsstaten måste slå tillbaka, lagföra dessa extremister och sätta dem bakom lås och bom. Det offentliga Sverige måste lika tydligt ta ställning mot den antisemitism som kommer från islamisterna. Judehat är lika avskyvärt, oavsett vem som är avsändaren.