Anders Ågren

Sänkt kommunalskatt ökar människors frihet!

Självklart är det möjligt att sänka kommunalskatten i Umeå. Vid senaste budgetfullmäktige i juni var vi moderater ensamma om att föreslå skattesänkning, men jag hoppas att fler landar i sammaslutsats som oss nästa år.

Vi brukar peka på att Umeå kommun har två kronor högre skatt än jämförbara kommuner. Svenskt Näringsliv har emellertid nyligen publicerat en rapport om att potentialen, vid en jämförelse med kommuner med hög kvalité och låg kostnad, är skattesänkning för Umeå kommun på hela fyra (!) kr. Mer om den rapporten vid annat tillfälle.

Den enskilt viktigaste delen i moderaternas budget för 2018, och den huvudsakliga skillnaden jämfört med S/MP, var just skattenivån. Vi moderater ville sänka skatten för 2018. Och sedan fortsätta skatten steg för steg. Ansvarsfullt och finansierat, såklart.

Sänkt skatt ökar människors frihet, och minskar politikers makt. Utmaningen för framtiden är inte, som vissa verkar tro, att spendera mer och mer av skattebetalarnas pengar. En av politikens huvuduppgifter i Umeå är istället att se till att dom skattemedel vi har till förfogande används på ett så effektivt sätt som möjligt.

Skatten i Umeå är alltså omkring två kronor högre än flertalet jämförbara kommuner. Umeåborna borde kunna kräva betydligt mer av service och välfärd med tanke på hur mycket mer pengar de betalar in jämfört med människor som bor i andra kommuner runt om i landet. För trots betydligt mer pengar som betalas in i skatt, så går det inte att påvisa någon generellt bättre kvalitet i vår verksamhet

Kommunalskatten slår hårdast mot dem med låga inkomster, eftersom dessa människor har små marginaler. Skatten urholkar människors trygghet och leder till ett stort beroende av politiska beslut. Omvänt kan vi som är kommunpolitiker med hjälp av en skattesänkning öka familjernas marginaler i hushållsekonomin. Skattesänkningar ökar människors frihet och trygghet.

Det finns politiker och partier som hävdar att det inte går att sänka skatten av ekonomiska skäl. ”Det går inte att hitta pengarna.” ”Det skulle hota välfärden” i kommunen. Så är det naturligtvis inte. Det är bara att välja vilken kommun ni vill av de 20 största i landet. Alla har lägre skatt än Umeå, oavsett det är S-styre eller M-styre. Och i stort sett alla gör dessutom betydligt större överskott än Umeå. Inte bara ett år, utan år efter år. Och då är frågan. Har alla dessa kommuner sämre välfärd än Umeå kommun? Nej, självklart inte.

Det vore ju snarast en världssensation om Umeå kommun inte skulle kunna spara en liten del av dessa pengar, och sänka skatten! Vi moderater vill se en stegvis sänkning av kommunalskatten. Även med vår sänkning kommer vi fortfarande att ligga högst av alla jämförbara kommuner, så Umeå kommun har en lång väg att vandra.

Istället för att exempelvis år efter år ge miljoner till Guitars-museet, eller Kvinnohistoriskt Museum – inga av dessa är ju kommunala uppgifter – så är det väl bättre att umeåborna får behålla pengarna själva? Vad är så hemskt med det? Det borde vara en självklarhet.

Lägre kommunalskatt är en viktig del i att göra Umeå mer attraktivt.