Anders Ågren

Moderaterna – ett stabilt alternativ i Umeåpolitiken!

Just nu stormar det betänkligt i flera partier i Umeå. Det allra senaste är Socialdemokraternas samarbetspartner Miljöpartiet, där nu MP:s riksorganisation helt sonika har gått in och oväntat tagit över verksamheten. Ett unikt förfaringssätt. Jag har dock ingen insyn eller kunskap i vad som är rätt eller fel i det avseendet. Men nog höjer man på ögonbrynen över vad som händer. Vad som händer inom Socialdemokraterna i Umeå vet vi, kanske, på söndag kväll. Dramatik inom flera partier således.

Vi moderater fortsätter att jobba med sakpolitiken i Umeå. Vi är ett stabilt och enat lag. Vi är överens om tagen inför valet 2018, vi är överens om laguppställningen i partiet och har nytt rekord i antalet kandidater på vår valsedel. Att opinionssiffrorna nu har vänt uppåt ger naturligtvis lite extra energi inför de kommande tio månaderna.

Vi har 51 kandidater på vår moderata valsedel i Umeå. Det är vår gemensamma uppgift att visa väl­jarna att Moderaterna är ett parti att räkna med. Att Moderaterna är ett parti som står för sina värde­ringar, att Moderaterna är ett parti som man kan lita på. Vi lovar inte allt åt alla, men vi håller vad vi lovar. Vi är pragmatiska, men gör allt för att få så stort genomslag som möjligt för vår moderata politik. Såklart.

Mycket av den offentliga debatten i Umeå präglas av högt tonläge och hårda anklagelser till höger och vänster. Inte minst såg vi detta i debatten om AB Bostaden nyligen. Anklagelser om ”odemokratiskt”, ”mygel” etc etc. Jag kan bara konstatera att vi moderater står rakryggade i den debatten liksom i övriga diskussioner i Umeå. Vi har gått till val på att avyttra delar av AB Bostadens bestånd, val efter val. Äntligen har vi lyckats få med oss socialdemokraterna på den linjen, även om de hade en annan uppfattning inför valet 2014. Men det är positivt att de kan vara så pragmatiska i detta fall att de lyssnade till sakargument.

Moderaterna är den politiska kraft som tydligt står upp för ett växande Umeå. I tio års tid har vi lagt en gemensam budget tillsammans med övriga Allianspartier. Det här var andra året i rad som vi gick vi fram med fyra olika budgetförslag, så att respektive parti tydligare ska kunna lyfta fram sina hjärtefrågor. Avsikten är att återkomma år 2018 med såväl gemensamt budgetförslag som gemensamt valmanifest.

Vi moderater inser vikten av fortsatt tillväxt, såväl ekonomisk som befolkningsmässig tillväxt. Vår välfärd är beroende av detta. Självklart måste tillväxten ske såväl i staden som på landsbygden. Många politiska partier i Umeå tar tillväxt och framgång för given. Men konkurrensen mellan kommuner om etableringar, företag och jobb pågår dygnet runt, månad efter månad. För oss står fler jobb, fler bostäder och en utbildning i toppklass i centrum. Men all politik måste utgå från ett ansvarstagande. Ansvar för kommunens ekonomi och ansvar för en god välfärd. Den pågående flyktingkrisen ställer därtill vårt land och vår kommun inför oerhörda utmaningar.

Vår viktigaste lokala fråga är jobben. Att människor jobbar och betalar skatt är grunden för allt annat. Om fler människor arbetar och betalar skatt, så stärker det våra förutsättningar att trygga en god kommunal verksamhet. Det finns ett uppenbart problem om partierna inte ägnar en tanke åt hur jobben ska kunna bli fler, hur fler företag ska kunna startas och hur fler företag ska kunna etablera sig i Umeå.

Jag är förhoppningsfull inför valet 2018 i Umeå! Med en starkare och mer offensiv borgerlighet är möjligheterna för Umeå att utvecklas positivt så mycket större – ett Umeå med en politik som värdesätter valfrihet, tillväxt och företagande. För detta krävs också ett tydligt och stabilt politiskt ledarskap.