Anders Ågren

Majoritet i Umeå fullmäktige positiva till minnesplats för veteraner!

För fyra månader sedan – i maj 2017 – lämnade jag för Moderaternas räkning in en motion till Umeå kommunfullmäktige om att vi borde hedra våra veteraner genom att inrätta ett lokalt minnesmärke och minnesplats. Detta efter en skrivelse vi hade fått av Veteranföreningen Fredsbaskrarna Västerbotten. Tidigare har vi ju dessutom lämnat in en moderat motion om att flagga på Veterandagen den 29 maj, och Umeå kommun flaggade också för första gången i år i enlighet med den moderata motionen.

Moderaterna anser alltså att Umeå kommun ska göra mer för att hedra Umeås veteraner! En minnesplats eller ett minnesmärke skulle innebära att veteranernas viktiga insatser för fred, frihet och en bättre värld uppmärksammas och synliggörs för den bredare allmänheten.

Därför är det mycket glädjande att läsa Hans Lindbergs blogg idag, där han skriver att Socialdemokraterna i Umeå efter ett repskapsmöte är helt eniga om att Umeå kommun bör inrätta en minnesplats med minnesmärke för våra veteraner. Det innebär ju i så fall att det finns en majoritet i kommunfullmäktige som stödjer motionen när den kommer upp till behandling.

Mycket positivt!