Anders Ågren

Kommunen ska inte ordna härbärge för EU-medborgare

Moderaterna Umeås foto.

I dagens Folkbladet går ovanstående artikel att läsa. Det gäller ett ärende som skulle behandlats på KSAU igår men drogs ur dagordningen. Frågan kommer tillbaka på KSAU vid ett senare tillfälle.

Men Moderaternas inställning står fast.

Det är inte en kommunal uppgift att ordna boende till utsatta EU-medborgare. Det är individens eget ansvar att ordna och finansiera boende under de tre månader man har rätt att vistas i landet. Det borde alla beslutsfattare känna till vid det här laget. Att Umeå kommun nu plötsligt ska gå ett steg längre än tidigare, och möjliggöra ett härbärge för tiggare i kommunens egna lokaler sänder helt fel signaler.

Socialdemokraterna borde tänka om även i den här frågan.