Anders Ågren

Stoppa kilometerskatten!

Anders Ågrens foto.

Igår fick vi besök av vår partiledare Anna Kinberg Batra. Vi inledde med ett tvåtimmarsbesök på Norrmejerier och Umeå mejeri, där jag, vår riksdagsledamot Edward Riedl och partiombudsman Anna-Karin Nilsson deltog från lokalplanet. Rundvandring på mejeriet med bl.a. VD Anders Fredriksson. Ett riktigt intressant besök. För mig som har en viss koppling till mejeriverksamhet (min pappa var ostmästare och sedermera mejeriföreståndare i Sollefteå och sedan förste mejerist i Örnsköldsvik, och jag sommarjobbade många år på mejeriet i Övik, såväl på ostlagret som ysteriet), så är det fascinerande att se hur produktionen har utvecklats sedan 90-talet. Bl.a. så har många tunga lyftmoment ersatts av robotiseringen. Mycket positivt.

En fråga som Norrmejerier tog upp, som de var mycket bekymrade över, var regeringens planer på att införa en kilmeterskatt. Den slår extremt hårt just mot Norrland. De kallade kilometerskatten för en Norrlandsskatt. Och det stämmer ju! Socialdemokraterna och Miljöpartiet som vill införa detta sviker norra Sverige. Kilometerskatt är skatt på avstånd. Den beskattar avstånd och inte utsläpp. Det kommer att slå extra hårt mot Norrland med våra avstånd. Moderaterna är en tydlig röst mot kilometerskatten.

Därefter var vi på plats vid Moderaternas monter på Stora Nolia. Besökare avlöste varandra i hög takt med frågor till Kinberg Batra. En bra stämning på Nolia! Dagen avslutades med ett öppet möte i en av föreläsningssalarna på Nolia. Det blev mer än fullsatt, vilket var glädjande. Ett stort intresse.

Kom gärna förbi vår monter under återstoden av dagarna.