Anders Ågren

Alla delar av kommunen viktiga för tillväxten!

I dagens VK kan vi läsa om de spännande planerna gällande byggande av bostäder som finns för Holmsund. Det är självklart oerhört positivt! Umeå är en av landets mest expansiva kommuner. En tillväxt, där kommundelarna Holmsund-Obbola, Sävar och Hörnefors har en viktig roll att spela. Umeå kommun måste naturligtvis uppmuntra och stödja byggande i olika delar av kommunen. Oavsett det gäller initiativ från privata aktörer eller för den delen det kommunala bostadsbolaget.

Hösten 2011 drog vi politiskt upp riktlinjerna för kommunens framtids utveckling och tillväxt med nya översiktsplaner. Där hanteras strategiska frågor som bostadsbebyggelse, handel och service, trafikstrategi, infrastruktur, kulturmiljöer etc.

I den politiska debatten kan man lätt få intryck att all tillväxt i Umeå förväntas ske i stadens centrum, och att man glömt bort våra kommundelar – våra invånare och företag som inte finns i stadens centrala stadsdelar. Men så är det självfallet inte! Tillväxt i de centrala stadsdelarna står ju inte i motsats till kommundelarnas utveckling.

Umeå är en fantastisk kommun att leva och verka i. När siktet är inställt på ökad befolkningstillväxt så gäller detta inte bara förtätning av stadskärnan, utan även en stark utveckling i våra kommundelar – Holmsund-Obbola, Sävar och Hörnefors. Oavsett var man råkar bo i kommunen, så ska man kunna dra nytta av fortsatt tillväxt.