Anders Ågren

Viktiga satsningar på Umeå Airport!

vk.se kan vi läsa nyheten om fortsatta investeringar på Umeå Airport. Mycket glädjande! Igår sattes spaden i jorden för att utöka antalet uppställningsplatser för flygplan från sex till nio. Det är investeringar för 27 miljoner kr under en treårsperiod. Av artikeln kan man få uppfattningen att det i investeringen ingår påbyggnad med en våning på terminalen, men nosbryggor, men om jag är rätt informerad så är det en ambition i nästa steg – men inget som är beslutat.

Hur som helst är det positivt att satsningarna på Umeå Airport rullar på! Att utöka antalet uppställningsplatser för flygplanen är viktigt, och sedan är det bra ju snabbare man kan komma igång med att bygga på en våning och ordna nosbryggor ut till planen från terminalen.

Goda flygkommunikationer till och från Umeå är av högsta prioritet!