Anders Ågren

Sänkt skatt ökar människors frihet och minskar politikers makt!

Vid kommunfullmäktigesammanträdet i juni behandlades Umeå kommuns budget för 2018. Vid den slutgiltiga voteringen så stod Moderaternas förslag mot Socialdemokraternas/Miljöpartiets budgetförslag. Den avgörande skillnaden var skattenivån. Vi moderater föreslog en sänkning för år 2018 med 20 öre.

I vårt moderata budgetförslag sparade vi på kulturnämnden, tekniska nämnden, samt kommunstyrelsens anslag för att nämna några delar. En försäljning av kommunens ”tomma lokaler” till ett värde av 20 mkr, avveckling av Kvinnohistoriskt Museum för 12 mkr samt en lång rad av andra förslag. Totalt var det besparingar för 50 mkr jämfört med de styrande partierna S & MP.. Det skullefrigöra ett utrymme som möjliggör en sänkning av kommunalskatten med 20 öre.

Tyvärr blev det som väntat nedröstat. Men det är hög tid att sänka skatten i Umeå! Vi är sämst av landets 20 största kommuner i detta sammanhang. Det finns ingen koppling mellan hög kommunalskatt och hög kvalitet i verksamheterna. Av de 20 största kommunerna i landet är 13 styrda av Socialdemokraterna med samarbetspartier. ALLA dessa kommuner har lägre skatt än Umeå. Likaså de sex kommuner som är Alliansstyrda. De flesta har dessutom betydligt bättre resultat på slutraden än vad Umeå kommun har.

Oftast glöms det bort i den allmänna debatten att människor med små inkomster är de som beskattas allra hårdast. Kommunalskatten slår hårdast mot dem med låga inkomster, eftersom dessa har små marginaler.

Sänkt skatt ökar människors frihet, och minskar politikers makt.

Vi använder omkring 550 miljoner kr mer per år i våra verksamheter än jämförbara kommuner. Det vore ju snarast en världssensation om Umeå kommun inte skulle kunna spara en liten del av dessa pengar, och sänka skatten! Vi moderater vill se en stegvis sänkning av kommunalskatten. Även med vår sänkning kommer vi fortfarande att ligga högst av alla jämförbara kommuner, så Umeå kommun har en lång väg att vandra.