Anders Ågren

Stärk samarbetet mellan Vasa och Umeå ytterligare!

Jag har den här veckan tillbringat några dagar i Vasa, som faktiskt är Umeås närmaste stad rent geografiskt. Först två dagar för överläggningar med företrädare för Vasa Stad om bl.a. färjetrafiken som drivs i ett gemensamt bolag. Därefter möten med ledande politiker och tjänstemän vid Österbottens förbund. Vi kommer att ha de sista genomgångarna nu på förmiddagen i Vasa. Igår hade vi samtal med bl.a. landskapsstyrelsens ordförande, tillika riksdagsledamoten Joakim Strand (bilden nedan).

Anders Ågrens foto.

Vikten av samarbete över Kvarken mellan Umeå och Vasa, mellan Västerbotten och Österbotten, är ingen ny fråga. Vi har en lång gemensam historia. På de senaste åren har samarbetet gått in i ett alltmer intensifierat samarbete, som kan ses inom olika sektorer. Ett gemensamt färjebolag och ett gemensamt hamnbolag mellan städerna Vasa och Umeå är två sådana exempel. Resenärerna på Wasaline och färjan Wasa Express blir glädjande nog fler och fler, och siffrorna slår nu våra egna förhoppningar.  

Handeln och transporterna i regionen över Kvarken är viktig för både Sverige och Finland. En välfungerande infrastruktur mellan norra Sverige och Finland är viktig för såväl våra stora industriföretag som för det växande antalet mindre och medelstora företag som verkar på båda sidorna av Kvarken. Den stora ökningen av antalet personresor visar att även privatpersoner har ett stort behov av en effektiv färjetrafik.

Det finns en oerhörd potential i att binda samman Vasa och Umeå ytterligare. Det handlar inte enbart om kommunikationsfrågor, även om arbetet med att säkerställa en långsiktigt fungerande färjeförbindelse med ny färja är högprioriterad för de närmaste åren. Och viktigt att understryka att det inte bara är en fråga för de två städerna. Det handlar om hela transportkorridoren. Det handlar om utvecklandet av E12-korridoren som löper från Finland genom Sverige och vidare till Norge och Atlantkusten. Vi är politiskt överens om vikten av att skapa goda förutsättningar för att stärka korridorens utvecklingsmöjligheter.

Men frågan är bredare än så. Det handlar dessutom om att fördjupa samarbetet mellan våra städer och län inom forskning, kompetensutveckling, samarbeten inom hälso- och sjukvård m.m. Det skulle stärka båda sidor av Kvarken och gynna vår region oerhört. För att detta skall fungera och bli framgångsrikt måste det politiska arbetet hålla ihop och jobba koordinerat i frågor av regional och nationell karaktär – inte minst när det gäller att påverka våra nationella regeringar – i både Sverige och Finland.

Umeå och Vasa, liksom våra län Västerbotten och Österbotten, har mycket att vinna på ett ännu mer intensifierat samarbete!