Anders Ågren

Ge personalen arbetsro – återgå till ett system med flera förvaltningar!

Jag läser att Miljöpartiets gruppledare Nasser Mosleh på sin blogg hyllar organisationen med en gemensam förvaltning inom Umeå. Kanske inte så oväntat, även om innehållet var osedvanligt flummigt. Däremot verkar han lite stressad sedan Vänsterpartiet igår vid KSAU röstade bifall till flera av Moderaternas/Liberalernas yrkanden i sammanhanget. Däribland vårt yrkande att avslå förslaget att ge uppdrag till stadsdirektören att fortsätta arbetet med att utveckla den gemensamma förvaltningen.

Detta innebär med högsta sannolikhet att det finns en majoritet i kommunstyrelsen nästa vecka för den linje som jag och moderaterna företräder.

PWC har ju nyligen i en rapport konstaterat att inga av målen med en gemensam förvaltning har uppnåtts.

År 2009 beslutade fullmäktige om en ny samordnad förvaltningsorganisation för Umeå kommun. Avsikten var att den nya organisationen bl.a. skulle ge effektivare politisk styrning, och riva ”stuprören” mellan kommunens olika verksamhetsområden. Tio förvaltningar blev en enda förvaltning.

Nu har experimentet pågått i mer än sju år.

Från Moderaterna har vi ifrågasatt om det verkligen blev lyckat. Allt sedan starten har vi fått höra från kommunens medarbetare – på olika nivåer – att den nya organisationen har gett sämre förutsättningar att bedriva den kommunala verksamheten: alltifrån otydlighet om roller och ansvar, till sämre stöd. Väldigt många anställda upplever dessutom att ”stuprören” har blivit ännu värre än när vi hade olika förvaltningar. Sammantaget verkade inga av de förväntade resultaten ha uppnåtts. Inga ekonomiska besparingar, samtidigt som ”stuprören” och revirbevakandet har ökat i styrka.

PwC har alltså utvärderat effekterna av organisationsförändringen i en rapport, som överlämnats. De konstaterar att inga av syftena kan sägas ha uppnåtts, efter sju år. Finns inget mätbart överhuvudtaget att påvisa.

PwC anser dock att Umeå kommun är på ”rätt väg”. Jag delar inte den uppfattningen. De pekar ut en rad saker som måste göras, bl.a. fler regelbundna möten för att diskutera den interna organisationen samt mer jobb med kommunens ”värdegrund”?! Allvarligt? Vi har hållit på i 7 år. Kanske behövs 7 år, 10 år till av interna dialogmöten och fördjupade diskussioner om värdegrund……. Möteshysterin fortsätter inom Umeå kommun om S och MP får bestämma.

Nej, det är exakt vad vi INTE ska hålla på med. Vi dränker redan kommunens personal i interna möten, som inte leder någonstans. Nu ordineras ännu mer diskussionsmöten för att diskutera värdegrund, processarbete och annat.

Moderaternas uppfattning är att vi ska riva upp beslutet om en förvaltning, och återgå till flera olika förvaltningar. Det kommer att tydliggöra ansvar, befogenheter och roller. Då kommer också den kommunala organisationen som helhet att få arbetsro och kunna fokusera på det egentliga uppdraget. Låt vår personal arbeta med det som de är anställda för – minska antalet interna möten.

Det här experimentet har hållit på i sju år. Finns ingen motsvarighet i övriga kommuner i Sverige. På de ställen man trots allt har en gemensam förvaltning, så har den politiska organisationen förändrats. Nämnderna har avskaffats och ersatts med utskott under kommunstyrelsen. Men några sådana planer finns ju inte i Umeå. Kanske dags att erkänna att det här blev fel trots goda intentioner? Och återgå till någon variant med flera olika förvaltningar.

På samma sätt som i stort sett alla andra kommuner i Sverige. Ge kommunens personal arbetsro.