Anders Ågren

Självklart är Örnsköldsvik välkommen att byta län till Västerbotten!

Ja, Övik är självfallet välkommen till oss i Västerbotten! Jag såg på allehanda.se att frågan om Örnsköldsvik ska byta län från Västernorrland och söka sig norrut till Västerbotten har väckts igen.

Dock inte av några partipolitiska företrädare i insändaren, utan de är politiskt obundna. Men personligen tycker jag att de är en alldeles utmärkt idé. Övik är ju redan en del av det goda kommunsamarbete vi har inom Umeåregionen. Övik har ju mycket gemensamt med Umeå och övriga kommuner i vårt närområde.

Samarbetet mellan kommunerna inom Umeåregionen är ett  konkret samarbete, för att bl.a. förbättra servicen till kommuninvånarna (oavsett vilken sida av kommungränsen du råkar bo i). Du kan läsa mer om det här.

För att en kommun ska kunna byta län så krävs det ett regeringsbeslut. Men det vore onekligen ganska logiskt utifrån den närhet som finns mellan Örnsköldsvik och övriga kommuner i Umeåregionen.

Det är självfallet en fråga för Öviksborna och för partierna i Örnsköldsvik att fundera över. Men som “gammal” öviksbo vill jag bara säga att ni vore varmt och hjärtligt välkomna till oss i Västerbotten!