Anders Ågren

Hela Sverige skall försvaras!

forsvaret

Igår närvarade jag och min hustru vid Garnisonens dag i Boden. Vi fick bevittna en imponerande stridsförevisning. Åsas son har nyss genomgått GMU (grundläggande militär utbildning) och fortsätter nu med befattningsutbildning till gruppbefäl.

Frågan om den svenska försvarsmaktens situation är högaktuell. Sveriges säkerhet försämras. Jag har tidigare bloggat om den rapport som Försvarsmakten har lämnat till regeringen. Där slås fast att Sveriges säkerhetspolitiska läge har försämrats under 2016 och orsaken är Ryssland. Det är överbefälhavaren Michael Bydén som rapporterat detta och fått stöd av försvarsminister Peter Hultqvist (S).

Säkerheten i närområdet har alltså försämrats, och det baseras i grunden av det ryska agerandet. Rysslands annektering av Krim 2014 var en vändpunkt och utvecklingen i Europa har sedan dess gått åt fel håll. Ryska trupper genomför gång på gång överraskande beredskapskontroller med stora truppförband i vårt närområde. Ryssland ökar sina insatser över en bred linje, inte minst fortsatt investeringar i krigsförmågan. Parallellt pågår intensiva kampanjer på sociala medier från rysk sida för att skapa splittring. Ännu en faktor som försämrat säkerhetsläget är de terrorattacker som skett i Europa. Där finns det också ett konstant IS-hot om ytterligare terrordåd. Det ryska spionaget har också ökat i intensitet.

Allt detta påverkar självfallet Sverige, och måste också påverka det politik som förs. Att öka de polisiära insatserna är en sak som jag skrivit mycket om de senaste månaderna. Men kopplat till den ökande oron i vår omvärld, framförallt beroende på Rysslands agerande så måste det också få konsekvenser för den svenska försvarspolitiken. Det svenska försvaret måste rustas upp och Sverige måste snarast möjligt ansöka om medlemskap i NATO.

Det är dags att lyfta en gammal devis som återigen blivit högaktuell: Hela Sverige skall försvaras!

försvaret