Anders Ågren

Bilden av norra Sverige

image

Bilden av norra Sverige. I början av denna vecka samlades de politiska kommunledningarna för de största städerna i norra Sverige till överläggningar på temat “Människor och framtid i norra Sverige”. Vi träffades i Örnsköldsvik, och de städer som fanns på plats var: Umeå, Luleå, Skellefteå, Örnsköldsvik, Sundsvall och Östersund. Både de ledande majoritets- och oppositionsföreträdarna var inbjudna.

Det var verkligen på tiden, och stort tack till Övik som stod bakom initiativet. Jag har länge efterlyst en tätare dialog och samarbete mellan se stora städerna i norr.

En av många saker som diskuterades vid vår träff var “bilden” av norra Sverige. Tyvärr något som lämnar mycket i övrigt att önska. Vi kan se massmedia i kraftig omvandling, regionalredaktioner som försvinner och bilden av “Norrland” i massmedia är mycket negativ. Bara det begreppet är ju i sig märkligt. “Norrland/norrlänningar”. Som att de som lever och verkar i norra Sverige är en homogen grupp – därtill ofta generellt beskrivet som en enda plats som i grunden präglas av subventioner, avfolkning, och problem.

Detta trots att norra Sverige egentligen inte är annorlunda än övriga delar av Sverige. De allra flesta i norr bor i städer. Ca 70-75 procent. Urbaniseringen är en kraft även här. Och det gäller att kunna erbjuda attraktiva stadsmiljöer som människor vill bo och verka i även i norr. Men trots det är bilden satt av norra Sverige som kallt, jävligt, glest och inga människor inom synhåll. Likaså detta med arbete/bidrag- tvärtom är ju sysselsättningsgraden (åldern 20-64 år) högre i norr jämfört med merparten av övriga områden i vårt land. För att bara nämna några saker.

Så bilden av norra Sverige är helt klart en av flera saker som vi får kämpa med för att göra våra städer/omgivande regioner mer attraktiva för investerare, företag och människor som funderar på var de ska bosätta sig.

Mer om det senare.