Anders Ågren

Sälj Umeå kommuns samtliga lägenheter i Hemavan!

DSC_0219

Skriver i dagens VK liksom i Umeå Tidning om Moderaternas förslag att sälja alla kommunala lägenheter i Hemavan, såväl de som ägs av förvaltningen som de kommunala bolagen.  Bifogas nedan.

Umeå kommun borde sälja samtliga lägenheter i Hemavan!

Ett ärende i kommunstyrelsens arbetsutskott nyligen gällde fyra lägenheter som Umeå kommun äger i Hemavan. Tydligen inköptes de år 1987 för att kunna erbjuda kommunens anställda möjlighet att hyra ”fjällstugor” till låga priser. Nu är det hög tid att sälja dessa lägenheter!

Lägenheterna måste renoveras till höga kostnader och förslaget från tjänstemännen var att istället sälja de fyra lägenheterna. Ett vettigt förslag. Umeå kommun borde inte äga lägenheter för semestersyfte – varken i Hemavan, på Gotland eller någon annanstans för den delen. Dessutom är det bara en procent (!) av de anställda som under årens lopp har haft möjlighet att utnyttja lägenheterna. Vill man hyra lägenhet eller stugor finns det ju faktiskt privata uthyrare.

Umeå kommun har redan idag en begränsad budget för renoveringar av alla lokaler där vi har ordinarie kommunal verksamhet. Att då satsa pengar på att fortsätta äga lägenheter i Hemavan är en uppenbart felaktig prioritering. Hans Lindberg (S) motiverar det med att det är en personalpolitisk åtgärd. Jaha. Av ca 11 000 anställda är det omkring 100 personer som använder lägenheterna. Om man vill göra personalpolitiska insatser så vore det mer värdefullt att t.ex. återinföra friskvårdstimmen för alla anställda inom Umeå kommun, vilket vi moderater har föreslagit.

Vid mötet beslutade S, V och MP att behålla tre lägenheter och sälja en, för att den försäljningen skulle finansiera renoveringen av övriga. Jag yrkade för moderaternas räkning att samtliga lägenheter skulle försäljas, och detta fick även stöd av Liberalerna. Men nu blev beslutet tyvärr att merparten av lägenheterna ska behållas i kommunal ägo.

Anders Ågren, Kommunalråd, M, Umeå