Anders Ågren

Nu drar vi igång vårkampanjen!

Denna vecka har vi moderater kört igång partiets vårkampanj. Kampanjen pågar mellan den 18 april till 1 maj – temat är Sverige ska fungera. Sverige är på väg åt fel håll. Opinionsmätningar visar att en majoritet av väljarna upplever att utvecklingen i Sverige går åt fel håll, samhällsdebatten präglas av oron för konsekvenserna av det höga flyktingmottagandet och av ett utbrett missnöje med regeringen. I kampanjen presenteras konkreta förslag på hur utvecklingen ska vändas. http://www.moderat.se/sverige-ska-fungera