Anders Ågren

Nödvändig förändring av Moderaternas migrationspolitik

I valet 2014 tappade Moderaterna tydligt bland svenska väljarna, och en konsekvens blev att Alliansen tappade regeringsmakten. Ett område där vi inte hade tillräckligt stort förtroende var helt uppenbart på området migration och integration.

Den nya partiledningen har tillsatt ett antal arbetsgrupper för att ta utveckla politiken och komma med konstruktiva förslag. Ett av områdena där vi nu ser en tydlig förändring på inriktningen av den moderata politiken är just på migrationsområdet.

Det är hög tid. För egen del har jag vid ett flertal tillfällen lyfte denna fråga i partiet, och jag välkomnar den omsvängning som vi nu sker inom Moderaterna inför partistämman. Att peka på att vi står inför svåra utmaningar är inte intolerans utan realism. Det krävs åtgärder som säkerställer att vårt migrationssystem är hållbart.

Bland de förslag som partistämman inom en månad skall ta ställning till är att istället för att ge permanenta uppehållstillstånd, så är det temporära uppehållstillstånd som ska gälla. Det är absolut nödvändigt. Fler ska också omfattas av försörjningskravet vid anhöriginvandring. Vidare välkomnar jag partiledarens utspel tidigare i veckan omregeringen borde fördela om det svenska biståndet, så att mer pengar går till lägren i bland annat Syriens närområde. Många människor måste nu fly då FN-hjälpen på plats inte fungerar. Där kan betydligt större insatser genomföras. I den akuta situation som råder kan även bli nödvändigt för Sverige att skärpa gränskontrollerna. Svenska kommunerna har också svårt att klara av mottagandet av flyktingar, och en pusselbit för att underlätta blir att utöka den statliga etableringsersättningen från två år till tre år. Bostadsbristen måste också lösas för att klara av mottagandet. Idag råder allvarlig bostadsbrist.

Utgifterna på migrationsområdet har stigit kraftigt och fortsätter att öka. Från Moderaterna så har vi presenterat förslag på besparingar för att begränsa migrationsutgifterna genom ett effektivare mottagande. Förslagen beräknas kunna leda till besparingar på cirka nio miljarder kronor till år 2019. Också betydelsefullt.

Sverige är ett öppet och välkomnande land, men det är inte rimligt att Tyskland och Sverige skall ta en så stor del av det europeiska ansvaret. Det krävs förändringar i stort som smått. Moderaterna ändrar nu i väsentliga delar inriktning på migrationspolitiken. Och det behövs.