Anders Ågren

Ny mandatperiod

På plats vid mandatperiodens första kommunfullmäktigesammanträde i Umeå. På fotot jag och Hans Lindberg (S).

Har förövrigt just förrättat val av valberedning och fullmäktigepresidium. Nu interpellationer och sedan ärendelistan med motioner, planärenden och annat. Från Moderaterna har vi en motion om kameraövervakning som dessvärre inte verkar få stöd av en majoritet i fullmäktige.

Hur som helst – jag tror att det är upplagt för en mycket intressant mandatperiod i Umeå.