Anders Ågren

Fördubbla bostadsbyggandet i Umeå!

I Umeå råder bostadsbrist. Människor som vill arbeta i Umeå har svårt att hitta bostad när de ska flytta hit. Nyantagna studenter likaså. Kvinnor i behov av skydd, kan inte erbjudas boende. Även socialtjänsten har svårt att få tag på lägenheter. Det skulle behövas 80-100 nya lägenheter per år enbart för att täcka behovet inom vård och omsorg.

Det är ett allvarligt läge. Vi skulle minst behöva fördubbla bostadsbyggandet i Umeå år de kommande åren. Under flera år har det nämligen byggts alldeles för få nya bostäder i Umeå. Från M och övriga Allianspartier i kommunen har vi uppmärksammat detta vid återkommande tillfällen. Vi brottas med en lägre befolkningstillväxt än vad vi tidigare prognosticerat. En delförklaring i detta är just bristen på bostäder. Om vi kan få en bättre tillgång på bostäder, så kan vi också få en ökad befolkningstillväxt. Det hänger ihop. Dålig tillgång på nya bostäder – färre som flyttar hit. Här måste de privata aktörerna och det kommunala bostadsbolaget AB Bostaden hjälpas åt. Tillsammans ska vi kunna få fart på bostadsbyggandet igen. I utbyggnadsordningen i den bostadsstrategi vi antog i juni förra året finns det projekt som motsvarar byggnadsprojekt på 850 nya bostäder per år men detta går att öka, om trycket blir större. Planberedskapen är god.

Vi har ju nyligen börjat inrikta oss på kortare tid för markreservation, och ta igen utgångna reservationer. Helt rätt. Det finns många privata aktörer som visar intresse för att få börja bygga, och då är det bättre att ge andra chansen om det finns aktörer som inte kommer till skott med tidigare utdelade markreservationer. Det är också viktigt att vara öppen för nya initiativ.  Vi har anstältl fler handläggare på bl.a. bygglov. Rätt. Får ju inte vara så att det är kommunen som blir en flaskhals när det gäller arbetet med bygglov, nya detaljplaner och liknande.

Tråkigt dock att Holmlund och socialdemokraterna säger nej till avyttring som ett sätt att bl.a. kunna öka takten på nyproduktion. Vi anser att det kommunala bostadsbolaget har en central roll att spela även kommande år, när det gäller nyproduktion av hyresrätter. Och bara för att klara av dagens nybyggnationstakt skulle AB Bostaden behöva avyttra delar av sitt bestånd. Alternativet är kraftigt höjda hyror för de boende, eller ökad upplåning. Men detta talar de styrande tyst om.Däremot var det positivt att tidigare i år höra ordföranden för AB Bostaden, Bernt Andersson (S), som inte stängde dörren till avyttring som ett sätt att öka nyproduktionen. Från delar av socialdemokraterna har det blivit en ny inställning i den här frågan.Det löser inte ensamt bostadsbristen i Umeå. Det är bara EN pusselbit, för att på sikt kunna öka produktionen av hyresrätter i Umeå. Men det är ett konkret exempel på vad vi faktiskt KAN göra. Istället för att bara skälla på regeringen, skälla på de privata aktörerna eller på någon annan för den delen.

Umeå har bostadsbrist. Vi måste bygga mer.